Cé-licious       Taarten en Workshops

Kerkstraat 30 - 8340 DAMME

Cé-licious       Taarten en Workshops

Kerkstraat 30 - 8340 DAMME

Privacyverklaring

De persoonsgegevens worden door Cé-licious (Kerkstraat 30, 8340 Damme) verwerkt, dit voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/inschrijving op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op directe marketing, volstaat het ons dat mee te delen via  mijn contactformulier op de website. Tevens kan je ook via dit adres altijd vragen welke diensten  en welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).